Actieprogramma Verenigingen voorziet in steunfonds sportverenigingen

Wethouder Sven de Langen (o.a. Sport) maakte woensdag 6 mei bekend dat Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van 263.000 euro beschikbaar stelt voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Dit budget is afkomstig uit de gelden voor het Actieprogramma Verenigingen. Daarnaast is er vanuit datzelfde actieprogramma stimuleringsbudget beschikbaar. Dit budget biedt clubs nog altijd de kans om met de focusacties uit het Actieprogramma Verenigingen aan de slag te gaan.

‘Wij zetten ons in voor vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen. Samen met de gemeente Rotterdam zien wij met het Actieprogramma Verenigingen van sportwethouder De Langen kans om zowel clubs die het nu moeilijk hebben als clubs die willen vernieuwen vooruit te helpen. Zo kunnen we vitale aanbieders behouden én zorgen we dat verenigingen dankzij vernieuwingen ook op lange termijn het verschil kunnen blijven maken voor Rotterdammers. Hieruit blijkt eens te meer hoe zeer we het verenigingsleven koesteren in onze stad. Ik ben er trots op dat we hier met elkaar op deze manier de schouders onder kunnen zetten’ aldus Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport. 

Beroep doen op het steunfonds?

Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds.

Stimuleringsbudget

Het stimuleringsbudget biedt Rotterdamse sportverenigingen de kans eerder gestelde ambities en nieuwe initiatieven te ontplooien. Bijvoorbeeld met betrekking tot flexibele lidmaatschappen; wellicht dat jouw vereniging deze ‘opstart-tijd’ kan aangrijpen om aangepaste lidmaatschappen te introduceren om zo nieuwe leden te binden. Of kan jouw vereniging aan de hand van een digitale Algemene Ledenvergadering experimenteren met nieuwe organisatie- en bestuursvormen. Digitale ontwikkelingen zoals eSports & gaming nemen een vlucht nu mensen meer thuis zitten, dit zou een mooie aanvulling op het reguliere sportaanbod zijn én een middel voor meer ledenbinding op afstand. Ook voor vernieuwende ideeën met betrekking tot sponsorwerving, alternatieve inkomstenbronnen, multisport en blending kun je het stimuleringsbudget aanvragen. Op die manier kan jouw vereniging zowel vernieuwen als vitaler worden! Het Actieprogramma Verenigingen telt zeven focusacties waarvoor het stimuleringsbudget kan worden aangewend. Klik hier voor een overzicht van alle acties of het aanvragen van stimuleringsbudget.

Heeft jouw club vragen?

Voor vragen met betrekking tot het steunfonds of andere vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Heb je vragen of wil je meer informatie over het stimuleringsbudget? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent in jouw gebied of stuur een e-mail naar stimuleringsbudget@rotterdamsportsupport.nl.

Sparren over de toekomst van jouw club? Mail ons