08.09.2020

Super volleybalsamenwerking in Rotterdam

Dit plan gaat een boost geven aan de volleybalverenigingen in Rotterdam. Verenigingen gaan meer samenwerken, worden ondersteund bij de uitvoering van nieuwe projecten en krijgen een extra impuls met de inzet van een professional. Daarmee zetten we volleybal weer op de kaart als grote sport in Rotterdam. De samenwerkende verenigingen zijn Volley Zuid, Hou Stand, RVC/Libanon ‘50, Fusion Rotterdam en Beach Club Rotterdam. 

De supersamenwerking streeft op vijf thema’s doelen na: het versterken van kader, vergroten van de maatschappelijke rol, intensievere samenwerking, organiseren van sportaanbod en een impuls voor het beachvolleybal. Elk thema kent een aantal doelstellingen, in totaal dertien. Van centrale extra jeugdtraining tot een vrijwilligersbeleid voor elke vereniging tot het organiseren van trainerstrajecten.  

Uitvoering van dit plan wordt aangestuurd door een professional die in opdracht van de vijf verenigingen aan de slag gaat. Financiering van de professional volgt uit een bijdrage van de verenigingen, cofinanciering door de Nevobo en een aanvraag bij een stimuleringsbudget van Rotterdam Sportsupport. 

Sparren over de toekomst van jouw club? Mail ons