25.06.2020

Verenigingsconsulenten stomen sportverenigingen klaar voor de toekomst

Rotterdam Sportsupport helpt sportvrijwilligers bij het vitaal en veilig houden van hun vereniging. Met het Actieprogramma Verenigingen is hier een flinke impuls aan gegeven en wordt er specifiek ingezet op het toekomstbestendig maken van sportverenigingen. Dit biedt mooie kansen door Rotterdamse sportverenigingen. Eerder lanceerden we al het stimuleringsbudget. Een andere maatregel uit het actieprogramma is de inzet van extra verenigingsconsulenten. Deze consulenten, actief bij Rotterdam Sportsupport, zijn het eerste aanspreekpunt voor verenigingen en zorgen voor de best passende ondersteuning. Ook helpen de verenigingsconsulenten bij specifieke inhoudelijke vraagstukken. Er zijn twee type verenigingsconsulenten: gebiedsconsulent en expertconsulent.

Gebiedsconsulent 

Alle veertien gebieden van Rotterdam hebben een verenigingsconsulent per gebied, voorheen gebiedscoördinator, die vanuit Rotterdam Sportsupport de vaste contactpersoon is voor sportverenigingen en andere lokale partijen. Clubs kunnen bij de gebiedsconsulent terecht met alle vragen die zij hebben. De gebiedsconsulent onderhoudt de relatie met de club, omliggende verenigingen en andere (lokale) partijen en zorgt voor de best passende verenigingsondersteuning. Daarnaast enthousiasmeert en daagt de gebiedsconsulent verenigingen uit om in te spelen op kansen en ontwikkelingen. Juist ook in coronatijd staan de gebiedsconsulenten volop in contact met verenigingen. Zo is er bijvoorbeeld al met 191 van de 350 verenigingen contact geweest over de gevolgen van de coronamaatregelen. 

Expertconsulent 

De verenigingsconsulent per expertise, voorheen expertadviseur, biedt intensieve maar tijdelijke ondersteuning en werkt samen met een vereniging aan een blijvende en duurzame oplossing. De expertconsulent houdt zijn/haar specialistische kennis up-to-date en biedt deze op passende wijze aan. Zo beantwoorden expertconsulenten hulpvragen van clubs, voeren adviesgesprekken, schrijven blogs en organiseren themasessies en trainingen. Ook zoekt de expertconsulent naar nieuwe of vernieuwde manieren om clubs vooruit te helpen. Rotterdam Sportsupport heeft uitgebreide expertise op thema’s als accommodatiefinanciënledenorganisatieveilig sportklimaat en vrijwilligers. De coronamaatregelen raken alle thema’s. De expertconsulenten geven momenteel volop advies en delen kennis en tips met betrekking tot hun thema & de coronamaatregelen. 

Wat merkt jouw vereniging van deze maatregel van het actieprogramma?    

Nieuw vanuit het Actieprogramma Verenigingen is de intensieve ondersteuning van verenigingsconsulenten op: 

  • Flexibele lidmaatschapsvormen 
  • Multisportaanbod en blending 
  • eSports 
  • Vernieuwende bestuurs- en organisatievormen / vernieuwende ALV’s 
  • Sponsorwerving of alternatieve inkomstenbronnen aanboren 
  • Verhogen multifunctioneel gebruik velden en kantines (i.s.m. Sportbedrijf Rotterdam

Daarnaast zoekt Rotterdam Sportsupport met een expertconsulent de verbinding met andere organisaties om vanuit hun activiteiten Rotterdammers bekend te maken met sportverenigingen. Op deze manier bieden ook bestaande initiatieven en evenementen mooie kansen voor Rotterdamse clubs.  Ook kan de expertconsulent jouw vereniging nog intensiever ondersteunen op het thema financiën en marketing & identiteit.  

Kortom jouw vereniging kan onverminderd rekenen op de steun van Rotterdam Sportsupport en we zijn blij en trots dat er, dankzij de gemeente Rotterdam, nog meer ruimte is gekomen voor ontwikkeling en vernieuwing die bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van Rotterdamse sportverenigingen. 

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent

Lees hier meer over het na 8 jaar stoppen van de combinatiefunctionarissen bij Rotterdam Sportsupport.

Sparren over de toekomst van jouw club? Mail ons