Over het Actieprogramma Verenigingen

“Over twintig à dertig jaar moeten verenigingen nog steeds een prominente rol spelen in de samenleving,” aldus voormalig sportwethouder Sven de Langen tijdens de lancering van het Actieprogramma Verenigingen op 25 juni 2019. Het programma bevat tal van acties, die bijdragen aan vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen. De Langen: “Een vereniging is in mijn ogen meer dan alleen ‘een plek om te sporten of scouten’. Het zijn plekken waar wij leren om samen te werken. Ook vervullen zij een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk. Kortom: verenigingen spelen een belangrijke rol in de Rotterdamse samenleving”. Het Actieprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met verenigingen en partnerorganisaties, waaronder Rotterdam Sportsupport en het Sportbedrijf Rotterdam.

Laat je inspireren en wees klaar voor de toekomst!

Download hier een pdf met het complete actieprogramma.

Geen sportvereniging en wel samenwerken?

Wij gaan voor een stad waar iedereen sportief en maatschappelijk mee kan doen. Dit doen we onder andere door samen te werken met vele organisaties en sportbonden. Ook sluiten we aan bij bestaande netwerken of we creëren nieuwe netwerken ten behoeve van de (sport)behoeften van Rotterdammers. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden! Mail ons via info@rotterdamsportsupport.nl.

Stimuleringsbudget esports en gaming

De afgelopen jaren zijn er binnen het Actieprogramma Verenigingen op verschillende sportverenigingen mooie dingen neergezet met behulp van stimuleringsbudget. Komend jaar kan er stimuleringsbudget aangevraagd worden door sportverenigingen die duurzaam invulling willen geven aan esports en gaming op hun sportvereniging.

Rotterdam Sportsupport voert de toekenning van het stimuleringsbudget esports en gaming aan de hand van gestelde kaders uit. Heeft jouw vereniging een goed idee of plan? Doe zelf je aanvraag digitaal of neem contact op met Martine Willemse om jouw idee concreet te maken.

Mocht jouw vereniging een goed idee hebben dat binnen een van de overige focusacties van het Actieprogramma Verenigingen past, dan staan de verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport natuurlijk klaar om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Sparren over de toekomst van jouw club? Mail ons