Over het Actieprogramma Verenigingen

“Over twintig à dertig jaar moeten verenigingen nog steeds een prominente rol spelen in de samenleving,” aldus sportwethouder Sven de Langen tijdens de lancering van het Actieprogramma Verenigingen op 25 juni 2019. Het programma bevat tal van acties, die bijdragen aan vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen. De Langen: “Een vereniging is in mijn ogen meer dan alleen ‘een plek om te sporten of scouten’. Het zijn plekken waar wij leren om samen te werken. Ook vervullen zij een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk. Kortom: verenigingen spelen een belangrijke rol in de Rotterdamse samenleving”. Het Actieprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met verenigingen en partnerorganisaties, waaronder Rotterdam Sportsupport en het Sportbedrijf Rotterdam.

Laat je inspireren en wees klaar voor de toekomst!

Download hier een pdf met het complete actieprogramma.

Geen sportvereniging en wel samenwerken?

Wij gaan voor een stad waar iedereen sportief en maatschappelijk mee kan doen. Dit doen we onder andere door samen te werken met vele organisaties en sportbonden. Ook sluiten we aan bij bestaande netwerken of we creëren nieuwe netwerken ten behoeve van de (sport)behoeften van Rotterdammers. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden! Mail ons via info@rotterdamsportsupport.nl.

Aanvragen stimuleringsbudget

Als Rotterdamse sportvereniging kun je per direct aanspraak maken op het stimuleringsbudget dat onderdeel is van het Actieprogramma Verenigingen. Dit budget kan worden aangevraagd door sportverenigingen die duurzaam invulling willen geven aan de focusacties uit het Actieprogramma Verenigingen. Het initiatief moet aansluiten bij één of meerdere focusacties uit het Actieprogramma Verenigingen. De focusacties zijn flexibele lidmaatschappen, multisport en blending, eSports, nieuwe bestuurs-en organisatievormen, sponsorwerving of alternatieve inkomstenbronnen en multifunctioneel gebruik van velden en kantines.

Sparren over de toekomst van jouw club? Mail ons