Esports 05.05.2022

Esports (gaming en gamification) winnen terrein in Rotterdam

Rotterdam wil weten hoe esports, gaming en gamification bij gaan dragen aan toekomstbestendige en vitale (sport)verenigingen zoals beschreven in het lokale Actieprogramma Verenigingen. Die expertise wordt uitgevoerd door Het living lab en draagt eveneens bij aan de ambitie van Rotterdam als esportshoofdstad van Nederland.

Rotterdam is volgens sportwethouder Eskes een van de voorlopers in kennis over en inzet op esports. Binnen het living lab wordt beoogd meer mensen in beweging te brengen en houden, verloop van jeugd bij verenigingen tegen te gaan en in te spelen op het bieden van gelijke kansen (inclusie).

Lees hier verder

Sparren over de toekomst van jouw club? Mail ons