26.06.2019

Wethouder Sven de Langen presenteert Actieprogramma Verenigingen

Op dinsdag 25 juni presenteerde wethouder Sven de Langen het Actieprogramma Verenigingen in het Spartastadion. Het programma bevat tal van acties, die bijdragen aan vitale sport- scouting- en speelverenigingen van de toekomst en waar de gemeente Rotterdam komende jaren haar beleid op wil afstemmen. “Over twintig à dertig jaar moeten verenigingen nog steeds een prominente rol spelen in de samenleving.”  

Het Actieprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met verenigingen en belangrijke partners, zoals Rotterdam Sportsupport en het Sportbedrijf Rotterdam. Het college wil in totaal € 2 mln over vier jaar inzetten voor de uitvoering van het programma, de raad moet hierover besluiten bij de begroting 2020. Dit budget is bestemd om verenigingen te stimuleren om acties uit de Top-12 (hoofdstuk 7 van het Actieprogramma) op te pakken en in te vullen. Dat zal onder meer in de vorm van ondersteuning (zoals de inzet van verenigingsondersteuners) gebeuren. Hoe de gemeente Rotterdam de ondersteuning en de budgetten precies gaan inzetten, wordt meegenomen in de uitwerking de komende maanden.

Vitale en toekomstbestendige verenigingen
De gemeente zet o.a. geld in (de komende drie jaar € 600.000) vanuit het landelijk Sportakkoord. Dit budget is onder meer bestemd voor het opzetten van e-sports bij verenigingen. Het Actieprogramma Verenigingen is ook de Rotterdamse uitwerking van het Sportakkoord.
Met het Actieprogramma Verenigingen wil het college, samen met de partners in Rotterdam en landelijke partijen (zoals bonden en NOC*NSF), verenigingen ondersteunen bij deze vernieuwingsslag. Het programma bevat tal van acties, die bijdragen aan vitale sportverenigingen van de toekomst.

Belangrijke rol in samenleving
De wethouder draagt sportverenigingen een warm hart toe. “Een vereniging is in mijn ogen meer dan alleen ‘een plek om te sporten of scouten’. Het zijn plekken waar wij leren om samen te werken. Ook  vervullen zij een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk. Kortom: verenigingen spelen een belangrijke rol in de Rotterdamse samenleving”, aldus De Langen.
“Maar we moeten echter ook constateren dat verenigingen terrein verliezen. Dit komt door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals andere behoeften, meer keuzes in vrijetijdsbesteding en concurrentie van meer aanbieders. De gemeente vindt het belangrijk dat verenigingen over twintig à dertig jaar nog steeds een prominente rol in de Rotterdamse samenleving spelen. De vereniging van de toekomst zal anders zijn, met andere organisatievormen en een breder aanbod dat past bij deze tijd. Dat is hard nodig, omdat de vraag van Rotterdammers verandert.”

Ruggengraat van de stad
Gert-Jan Lammens, directeur Rotterdam Sportsupport, prijst het bestuur van de stad en ziet met dit programma veel kansen voor het Rotterdamse verenigingsleven. “Zoals de clubs dat van ons gewend zijn, zal Rotterdam Sportsupport er voor hen zijn bij het uitwerken van de acties. Dit doen we met bevlogen vrijwilligers, belangrijke partners en uiteraard ons betrokken team. Wij zijn er voor alle verenigingen en dus (in)direct voor iedere Rotterdammer. Verenigingen zijn immers niet alleen de ruggengraat van de sport, maar ook zo ongelofelijk belangrijk voor de sociale cohesie in de stad.”

Download hier het volledige actieprogramma.

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen omtrent het actieprogramma? Neem dan contact op met Yusuf Celik via y.celik@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-242931.

Sparren over de toekomst van jouw club? Mail ons