Whitepaper: Digitale Algemene Ledenvergadering

Veel verenigingen hebben de aankomende maanden de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. Maar de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van het coronavirus maken het tijdelijk onmogelijk voor sportverenigingen om fysieke bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. In dit whitepaper reiken we alternatieven aan en geven we tips!

Spoedwet COVID-19

Alles verandert momenteel in een sneltreinvaart. Dit was ook het geval tijdens het maken van deze whitepaper. Op woensdag 8 april 2020 is er een tijdelijke spoedwet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet moet het mogelijk maken voor verenigingsbestuurders om juist in deze moeilijke tijd besluiten te nemen middels de ALV zonder fysiek bij elkaar te komen. Leden moeten tijdens de vergadering of voorafgaand wel vragen kunnen indienen, die uiterlijk tijdens de vergadering zelf beantwoord worden. Daarnaast maakt de wet het mogelijk om de termijn voor het houden van een ALV en het opstellen van de jaarrekening uit te stellen. Zodra de spoedwet is aangenomen moet deze (op onderdelen) met terugwerkende kracht gaan werken.

Sparren over de toekomst van jouw club? Mail ons